Marino Parać, slikar
slikar, Marino Parać >>>

TONKO MAROEVIĆ:

RADOVI IZ POSLJEDNJE FAZE NASTAVLJAJU SE NA PRETHODEĆA EMOTIVNA I MOTIVSKA ISHODIŠTA, DAKLE NA ZAVIČAJNU BRAZDU I NA ŠIRE SREDOZEMNE ORIJENTIRE. KORISTEĆI NATALOŽENO ISKUSTVO MARINO PARAĆ SVE SUVERENIJE OVLADAVA KADROM, OSOBITO U TEHNICI AKVARELA I GVAŠA, DAKLE U RADOVIMA KOJI PRETPOSTAVLJAJU IZRAVNOST I NEPOSREDNOST IZVEDBE.

OSLANJAJUĆI SE NA NAGONSKE REAKCIJE, NA SVJEŽINU RUKOPISA I ČISTOĆU KOLORITA, U NOVIJE JE VRIJEME OJAČALA SINTEZNOST I REDUKTIVNOST MARINOVIH PEJZAŽA, POGOTOVO - DA SE POIGRAMO RIJEČIMA - MARINA, ZA KOJE IMA EVIDENTNO UROĐENE SKLONOSTI.

DAKLE, ZACRTANA PUTANJA DOBILA JE NA ODREĐENOSTI I AUTORSKI PROFIL MARINA PARAĆA SVE JE PREPOZNATLJIVIJI.

SLIKAR MARINO PARAĆ
>> NAJNOVIJE SLIKE